Skip to content Skip to footer

Avrupa Birliği Bursları

Avrupa Birliği Bursları Başvuruları 20 Eylül’de Başlıyor

Türkiye’de ikamet eden geçici koruma ve uluslararası koruma altındaki öğrenciler ile Türkiye vatandaşı öğrencilerin, finansal destek yoluyla yükseköğretime erişimini artırmayı, beceri geliştirme yoluyla toplumsal uyumunu güçlendirmeyi ve iş bulma süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan bu girişimin ayrıntılarını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu üç yıllık proje, birçok öğrencinin yükseköğretime ve iş hayatına katılımını güçlendirerek yaşamlarında kalıcı bir etki yaratmayı hedeflemektedir.

AB Burs Projesi’nin amacı, öğrencilerin yükseköğretime ve ilgili hizmetlere erişimini arttırmaktır. Proje; cinsiyet eşitliği, engelli bireylerin dâhil edilmesi ve diğer hassas grupların ihtiyaçlarının ele alınması konularına özel önem göstererek, tüm öğrencilere eşit fırsat sunmayı hedeflemektedir.

Proje kapsamında sağlanan burslar aşağıdaki gibidir:

Cep Harçlığı:

– Lisans düzeyinde her bir öğrenciye akademik yıl başına 360 Euro Cep Harçlığı (üç ayda bir verilir).

– Lisansüstü ve Doktora düzeyinde her bir öğrenci için akademik yıl başına 540 Euro Cep Harçlığı (üç ayda bir verilir).

Okul Harcı:

– Lisans, lisansüstü ve doktora düzeyleri için öğrenim ücretine (okul harcı) maksimum AB katkısı, öğrenci başına yıllık 500 Euro’yu geçemez.

– Öğrenim ücreti makbuzunun temin edilmesi ve bursun devamı için gerekli başarı kriterinin sağlanması halinde okul harcı senede 2 defa her dönem başı öğrenciye iletilir.

BAŞVUR İÇİN TIKLAYINIZ.

Başvuru ve Açıklanma Tarihleri

Burs başvurusu için son tarih 1 Kasım 2023’tür – bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru sahiplerine, başvurularının sonucu 1 Aralık 2023 tarihine kadar bildirilecektir.

Proje Partnerleri, Ortaklıklar

Avrupa Birliği Bursları Projesi, dört konsorsiyum üyesinden oluşmaktadır: Ankara Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Marmara Belediyeler Birliği ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD). Her partnerin rolü aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

ICMPD Hakkında

ICMPD, Türkçe adıyla Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi, Avusturya ve İsviçre’nin inisiyatifiyle 1993 yılında kurulan ve 2023 yılında 30. yılını dolduran bir hükümetlerarası kuruluştur. ICMPD, insan haklarına saygılı ve devletlerin ihtiyaçlarına duyarlı bir “ortaklık” anlayışı ve çalışma etiğine sahiptir. Bu anlayış etrafında ICMPD Avrupa’da, Avrasya’da, Orta Asya’da, Ortadoğu’da, Afrika’da ve Latin Amerika’da faaliyet göstermektedir.

Kuruluşun amacı; yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir göç politikalarının geliştirilmesini sağlamak, bu politikaları kapasite artırma faaliyetleriyle desteklemek ve göç yönetimi alanında devletlerarası gayri resmi istişareler için uluslararası bir platform sunmak olarak tarif edilmiştir.

ICMPD’ye bugün Türkiye de dahil olmak üzere 20 devlet üyedir ve 487 çalışanı vardır. Kurum aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözlemci statüsüne sahiptir. Türkiye 09.03.2017 tarih ve 6993 sayılı Kanun ile (Resmi gazete sayı: 30024, tarih 31 Mart 2017) ICMPD’nin kuruluş anlaşmasına dahil olmuş ve 15 Mayıs 2018 tarihinde 17. Üyesi olarak ICMPD’ye katılmıştır.

Bizi takip etmeyi unutma! 
-InstagramFacebookTwitterThreadsTelegramWhatsapp Duyuru Kanalı

Erasmus+ ve ESC projeleri için BURAYA tıkla!

Bir Yorum Bırak