Skip to content Skip to footer

                                                      EDUSIMSTEAM PROJESİ

Fostering STEAM Education in Schools’ (EDUSIMSTEAM) (Okullarda STEAM Eğitimin Teşvik Edilmesi) projesi bir Erasmus+ Merkezi KA3 İleriye Yönelik İşbirliği Projesi olup Avrupa Komisyonu tarafından seçilmiş 27 yenilikçi projeden biridir. Eğitimde yenilikçi uygulamaları, 21. Yüzyıl becerilerini destekleyen STEAM eğitimiyle ve çok-disiplinli öğrenme alanlarıyla bütünleştirerek bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı yeni öğrenme alanları yaratmak ve bilimsel, yaratıcı, eleştirel düşünme gibi üst düzey becerilerin geliştirilmesini sağlamak projenin temel hedefleri arasındadır. Yetişen bireylerin dijital yeterliklere sahip olması ve teknolojiyi doğru kullanması toplumda sağlıklı bireylerin yetişmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu kapsamda önce istenen yeterliğe sahip öğretmenlere ve eğitim ortamlarına ihtiyaç vardır. Gerekli altyapının oluşturulmasına yönelik eğitici eğitimleri proje sürecinde öğretmenlere sağlanacaktır.

Projenin en önemli çıktılarından biri Robotsan tarafından hazırlanacak olan Çevrimiçi Yenilikçi Eğitim Platformudur. Gerçek yaşam problemlerine çözüm bulmak üzere farklı eğitim kademelerine uygun olarak hazırlanan öğrenme senaryolarını içeren simülasyon ortamında öğrenme gerçekleşecektir. Tüm ortak ülkelerin eşit oranda faydalanabilmesi ve tüm bireyler için erişime açık olması da yenilikçi çevrimiçi eğitim platformunun en önemli özelliklerindendir. Bununla birlikte sürdürülebilirliğin sağlanması için yazılacak olan öğrenme senaryolarının öğrencilerin ilgisini çekecek düzeyde, oyunlaştırılmış ve gerçek hayatla ilişkilendirilmiş olmasına önem verilecektir. Bu platform öğrencinin okul dışında zorunluluk hissetmeden gönüllü olarak girebileceği, bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak dijital yeterliliğini artırabileceği ve öğrenirken eğlenebileceği aktif, esnek ve yenilikçi bir öğrenme alanı olacaktır.

Öğrenciler zihinsel olarak sorgulamaya hazır bireylerdir ve STEAM eğitimi çatısı altında yapacakları her uygulama, onların öğrenme arzularını pekiştirecek ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine destek olacaktır.

Proje faaliyetlerinin amaçlarıyla tutarlılığının değerlendirilmesi, eksiklerinin giderilmesi ve geliştirilmesi için pilot uygulamalar yapılacak ve faaliyetler alanda uzman ekipler tarafından değerlendirilecektir.

EDUSIMSTEAM bilgi ve iletişim teknolojilerinin yenilikçi öğrenme ortamlarında kullanılabilmesini, gelişen ve değişen uygulamaların çok-disiplinli alanlara aktarılabilmesini ve gerçek hayat problemlerine dayalı senaryoların çevrimiçi ortamda tüm eğitim paydaşlarına ulaştırılabilmesini amaçlamaktadır. Simülasyonlarla desteklenecek olan Yenilikçi Çevrimiçi Platform projenin sürdürülebilirliği bakımından büyük önem taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek ve 10 Avrupa üyesi ortağın katkılarıyla hayata geçirilecek olan projemiz Avrupa Okul Ağı’nın da desteklediği yenilikçi ve esnek öğrenme ortamlarının uygulamalarıyla paralel hedeflere hizmet etmekte olup STEAM eğitiminin ülkemizde ve Avrupa düzeyinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır.

   EDUSIMSTEAM Projesi, STEAM eğitimi ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı yeni öğrenme alanları sunan ve bilimsel, yaratıcı, eleştirel düşünme gibi üst düzey becerilerin geliştirilmesini sağlayan Avrupa düzeyinde politika geliştirmeyi hedefleyen bir Erasmus+ Merkezi KA3 İleriye Yönelik İşbirliği Projesidir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2023). Proje, STEAM yaklaşımı ile öğretmenlere destek olarak, öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştıran simülasyon ortamlarının hazırlanması ve test edilmesi sürecini de kapsamaktadır.

   SimuLearn Platformu üzerinden devam etmesi planlanan bu süreçlerle ilgili öğretmenlerin hazırbulunuşluklarını arttırmak üzere bilgilendirici makaleler yazılması yaygınlaştırma planında taahhüt edilmiştir. Bu kapsamda yazılan bu makalenin teması simülasyonun tarihçesi, yararları ve proje ile ilişkisini hülasaten açıklamak olarak belirlenmiştir. Derleme formatında hazırlanan bu çalışma, simülasyon ortamlarının tanımı ve kısa tarihçesi ile başlanmakta, genel özellikleri ve faydaları ile devam etmektedir. EDUSIMSTEAM projesi kapsamında SimuLearn platformu üzerinden devam edecek olan eğitim öğretim sürecinde simülasyon kullanımının teşvik edileceği düşünüldüğünde, çalışmanın öğretmenlerde eğitimde simülasyon kullanımı ile ilgili farkındalığı arttırması hedeflenmektedir.

WP1 – Projenin Planlanması / MEB / YEĞİTEK

WP2 – Öğretmen eğitimleri & Yeni Eğitim Müfredatı / Kaunas Teknoloji Üniversitesi

  • Öğretmen Eğitimleri Platformu
  • Çevrimiçi pilot eğitimlerin uygulanması,

WP3 – Senaryo Geliştirme / ODTÜ

WP4 – Yenilikçi Çevrimiçi Platform (IOP)/ ROBOTSAN

  • Hazırlanan yenilikçi senaryo ve içeriklerin platforma yerleştirilmesi
  • Türkiye ve İspanya’da yenilikçi çevrimiçi pilot uygulamaların yapılması

WP5 – Politika belirleyiciler için Uygulama Rehberi Hazırlanması / H2 LEARNING

  • İhtiyaç duyulan strateji analizinin yapılması ve taslak oluşturulması

WP6 – Proje takibi / Education Department of Galicia – İspanya

  • Proje süreç işleyişinin ve faaliyetlerin geçerlik ve güvenirliğinin Bilim Kurulu liderliğinde araştırma ve raporlarla sağlamasının yapılması

WP7 – Projenin değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması / MEB – YEGITEK

  • Konferanslar, eğitimler, çevrimiçi platformlar kullanılarak yaygınlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi

PROJE WEB SAYFASI LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

KAYIT OLUNACAK PLATFORM LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ:

Bizi takip etmeyi unutma! 
-Instagram, FacebookTwitterTelegramWhatsapp Duyuru Kanalı

Erasmus+ ve ESC projeleri için BURAYA tıkla!

Bir Yorum Bırak